Speerpunt 1

 

Wat is nou speerpunt nummer één? Nexit of voedselbanken. Samen voor Nederland is Burgers voor Burgers en dan zou je voedselbanken denken. Toch staat de Nexit bij Samen voor Nederland op één. De EU treft namelijk alle burgers van Nederland. Ook diegene die niet afhankelijk zijn van de voedselbank. Ook diegene die het niet zien! De Europese Unie kost ons Nederland zoveel geld dat het onze ondergang is geworden. Nederland is de grootste melkkoe van de EU. Dus elke Nederlander wordt geraakt door de EU. Dit moet stoppen! De Brexit ging Nederland voor dus het mag duidelijk zijn, een Nexit kan en gaat er komen! Grenzen dicht. Grenscontroles.

De MKB’ers schrikken hier vaak van maar het EEG handelsverdrag zal gerespecteerd worden dus draait alles “gewoon” door. Bij het sluiten van de grenzen hoort ook een eigen munteenheid. “De gulden” zal in nieuwe vorm terug moeten keren.

Speerpunt 2

 

De voedselbanken zijn een doorn in het oog. In en in triest dat het ooit zo welvarende Nederland het zover heeft laten komen. Regime Rutte heeft een waar slachtveld achter gelaten. Nog nooit waren er zoveel voedselbanken in Nederland. Nog nooit waren er zoveel mensen afhankelijk van de voedselbank. Shame on you Mark! Samen voor Nederland wil, om optimaal resultaat te kunnen behalen, voor een periode van maximaal 4 jaar, XXL voedselbanken. De drempel verlagen en nog meer mensen van dienst zijn én beter van dienst zijn. U kent de goede punten van de voedselbanken, maar wij helaas, na onderzoek, ook de slechte. 4 jaar heeft de overheid dan maximaal om er zorg voor te dragen dat voedselbanken niet meer nodig zijn. Naast de taak die er ligt voor de overheid wil Samen voor Nederland ook zijn eigen SvN voedselbanken opstarten. Deze zullen bestaan uit 100% vrijwilligers. Onze partijleider, Michel Reijinga, gaf bij de landelijke presentatie op 21 maart j.l. aan 20% van zijn bruto jaarsalaris af te staan aan de SvN voedselbanken. Inmiddels heeft hij dit percentage bijgesteld naar 30%. Elke SvN’er zal worden verzocht een percentage van zijn/haar toekomstige salaris af te staan. Een los van Samen voor Nederland staande stichting zal dit project gaan beheren. Het bestuur van de stichting zal hiervoor géén vergoeding ontvangen. De SvN voedselbanken zullen in het leven geroepen worden voor personen die, om diverse redenen, niet in aanmerking komen voor de reguliere voedselbank. Regelgeving voor toelating bij de Nederlandse voedselbanken is ook hier namelijk een dingetje. Nederland is doorgeslagen in (de verkeerde) regelgeving. De SvN voedselbanken zullen naast SvN donaties en particuliere donaties ook samen werken met het MKB. Samen voor Nederland.

Speerpunt 3

 

Asielbeleid. Aan de Nexit zit “grenzen dicht” gekoppeld. Vol = Vol. Ja en Nee. Samen voor Nederland is niet racistisch, wij zijn realistisch. Nederland is op dit moment niet in staat om voor zijn eigen bevolking te zorgen (lees speerpunt 2+7) en dus (economisch) ziek. Wie ziek is dient eerst te genezen anders verergerd de ziekte alleen maar. Nederland is dus niet meer in staat “asielzoekers” te ontvangen. Maar omdat wij een humane partij zijn maken wij een uitzondering. Échte vluchtelingen zijn welkom (na goedkeuring). Maar wat is dan het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling, horen wij u denken. Een vluchteling kan nooit meer naar huis. Om duidelijker te zijn, noemen wij de beestjes even bij naam. Vluchtelingen uit de Oekraïne komen (vaak in luxe auto’s) naar o.a. Nederland om vervolgens in de zomer weer op vakantie naar Oekraïne te gaan. Op vakantie naar oorlogsgebied? Zweden heeft dit inmiddels bij wet verboden. Eenmaal terug (voor vakantie) is definitief terug. Het gegeven dat op vakantie gaan in Oekraïne mogelijk is, geeft aan dat de nood daar minder hoog is dan bijvoorbeeld Iran. Denk eens aan de voetballers die tijdens het WK het volkslied niet meezongen. Hun families werden bestraft en bij terugkomst in Iran werd men ter verantwoording geroepen. Mensenrechten werden ernstig geschonden. Werden? Worden! Een vluchteling uit Iran staat vaak een lange celstraf te wachten en in sommige gevallen de doodstraf. Onthoofding. Nooit meer terug kunnen naar je thuisland. Dan ben je echte vluchteling. Samen voor Nederland wil, zij het in beperkte mate, ruimte houden voor echte vluchtelingen. Niet de tienduizenden zoals op dit moment het geval is. En indien men toegelaten wordt, dient men binnen een half jaar werk gevonden te hebben. Men komt dat eerste half jaar rond van hetzelfde inkomen als elke minima Nederlander. Daarna onderhoudt men zichzelf. Net als elke andere Nederlander dient men zelf op zoek te gaan naar een huis, zelf op zoek te gaan naar werk. Van gezinshereniging is geen sprake voor definitieve toelating. Gezinshereniging is uitsluitend voor relatie en/of kinderen tot 16 jaar. Voor alle betrokkenen geldt een zero tolerance beleid, tot tien jaar na toelating en geldig voor het gehele gezin. Op elk delict (geweld, diefstal, ontucht, oplichting) staat maar één straf: “retour afzender voor het hele gezin”. Speerpunt 3. Een stevig standpunt, maar wat moet dat moet.

Speerpunt 4

 

Stop WEF – Stop WAR – Stop WOKE
3x Stop en dat allemaal als 1 speerpunt. Het mag duidelijk zijn: het roer moet echt om in Nederland. Laten we beginnen bij Stop 1, Stop WEF. Het World Economic Forum van herr Klaus Schwab is zo’n beetje het slechtste wat de wereld de laatste jaren is overkomen. Het enige voordeel van dit enge clubje is dat men overduidelijk “uit de kast aan het komen is”. Daar waar RTL4 in 2014 al over het WEF sprak en het toen de doofpot weer in ging, mag het nu overduidelijk zijn: deze self made BoBo club wil de macht over heel de wereld. Schwab heeft het goed voor elkaar met trekpoppen als Mark Rutte, Justin Trudeau, Maxima Zorrguieta en vele anderen. Wij zijn Nederland. Niet Brussel bepaald. Niet het World Economic Forum bepaald, dus elke lijn, elk contact met het WEF dient verbroken te worden. En dan Stop 2, Stop War.

Samen voor Nederland is voor de-escaleren. Stop de sponsoring van de wapenindustrie. Stop het sponsoren van welke oorlog dan ook. Al meer dan 3,4 miljard euro Nederlands belastinggeld ging er naar de Oekraïne. Shame on you again Mark. Tot slot Stop Woke. Woke begon als term bij racisme. Of breder: maatschappelijke ongelijkheid. Inmiddels beheerst Woke het dagelijkse leven. Van de “lentekriebels” in de schoolboeken, tot de inmiddels bloed irritante, overal aanwezige regenboog ter ondersteuning aan de LBTQABCXYZ gemeenschap. Zo erg irritant, dat zelfs homo’s en lesbiennes zich er tegen uit gaan spreken. Woke, we kunnen er nog veel en veel meer over schrijven, maar laten we het kort houden: ook dit moet stoppen!

Speerpunt 5

 

Stikstof & huizenbouw. Het lijkt aan elkaar verbonden, maar het is totaal niet aan elkaar verbonden! De stikstof ellende is een gecreëerd probleem. Oplichterij. Allemaal EU en WEF agenda. En over een leugen valt niet te onderhandelen. Dus ook geen uitstel.. Nederland moet trots zijn op onze boeren, trotst zijn op ons Nederlands product. Wij gaan niet mee in de plannen van Franz Timmermann, Klaus Schwab, Bill Gates en al die andere ego’s. En omdat het stikstof probleem één grote leugen is, kunnen we ook verder gaan met de broodnodige huizenbouw. Samen voor Nederland wenst op 20 plaatsen in Nederland met spoed extra woonwijken. Hoogbouw dus heel veel woningen. Men heeft inmiddels geleerd dus daar waar het fout ging bij de Bijlmermeer, ging het goed bij Ommoord. Groene nieuwe wijken. Bouwen dus, met spoed. 60% sociale huurwoningen, 20% seniorenwoningen en 20% vrije sector. En studenten? Wat Samen voor Nederland betreft mogen leegstaande bedrijfspanden gesubsidieerd omgebouwd worden tot toekomstige studentenhuizen. Zo werd bijvoorbeeld het oude KvK gebouw in Amstelveen verbouwd. Helaas niet voor studenten, helaas niet voor sociale huurwoningen. Maar, het is wel een mooi voorbeeld hoe het zou moeten. Maar het begint bij het begin: Stop het stikstof bedrog!

Speerpunt 6

 

AOW. Sommige punten kun je kort over zijn. 65 en geen dag meer.

Speerpunt 7

 

Zorg en zorgverzekering. Nou daar is het ook goed mis hoor! Elke Nederlander heeft recht op goede zorg. En met gelijke behandeling. Dat is op dit moment niet het geval. Laten we beginnen bij verzekering. Na het afschaffen van het ziekenfonds ging het goed fout. Mensen kunnen hun torenhoge zorgpremies en eigen risico niet meer betalen en eenmaal in handen van de criminele incasso bureau’s ben je prooi van de overheid (prooi van de overheid, lees ook toeslagenaffaire speerpunt 9). Niet alleen de minima komen in de problemen, ook de ZZPérs, MKB’ers. Men durft niet meer naar de dokter, men gaat niet meer naar de tandarts. Dit moet stoppen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Daarom is politieke partij Samen voor Nederland voor herinvoering van het ziekenfonds. Elke Nederlander heeft dan een basisverzekering verrekend door diegene of die instantie die jouw inkomen verschaft. Bedrijven dienen dit niet voor te moeten schieten, maar deze kosten kunnen verrekend worden. Zorg voor elke Nederlander is de taak van de overheid. Het ziekenfonds zal dan ook onder de overheid komen te vallen. De vaste basis kosten voor het ziekenfonds zijn 90 euro per maand voor de komende 5 jaar. Na 5 jaar zal dit bedrag verhoogd worden naar 95 euro per maand. Iedereen heeft dus recht op goede zorg. Omdat de (basis)zorgverzekering vervalt gaat elke Nederlander er dus zo’n 120 euro per maand op vooruit. Goed voor de economie. En als je dan nu bij de huisarts, het ziekenhuis, tandheelkundige of wat dan ook komt, is de zorg beperkt. Eerst moet je wachten en als je eindelijk aan de beurt bent is niet alles optimaal. Dit was ooit anders en dit moet ook weer anders. Meer zorg, betere zorg. Dit start bij de opleidingen. Maar wie laat zich nu nog opleiden voor het huidige zorgsalaris? Gigantische werkdruk, overuren, poep, pies en kots ruimen, mentale werkdruk. Dit zware beroep dient beloont te worden. Financieel. En als de aanwas van jonge artsen, verpleegsters, tandheelkundigen, ouderenzorg etc dan weer op gang komt, de wachtlijsten slinken, dan ontstaat er ook ruimte voor uitbreiding. Op bijna elk gebied van zorg is een tekort (denk hier vooral ook aan de ouderen) en dit dient middels spoedopleidingen opgelost te gaan worden. Nederland dient weer te genezen, met gezonde Nederlanders voorop.

Speerpunt 8

 

Om niet elk speerpunt uitgebreid te hoeven behandelen werd het ons makkelijk gemaakt. Wij kregen steun van Rob Jetten. Deze klimaat Wappie kreeg akkoord voor 28 miljard euro voor 0,000036 graden klimaat verandering. De muur kon ooit gebouwd worden om later weer afgebroken te worden. Dat geldt ook voor dit krankzinnige besluit. Stop de klimaatgekte!

Speerpunt 9

 

Overheid los je problemen op en begin bij de 2 prioriteiten: de toeslagenaffaire en affaire Groningen! Compenseer het aangerichte leed. Stel dit niet uit naar 2025 maar handel NU. De schade in Groningen is enorm maar het menselijk leed bij de toeslagenaffaire is helemaal niet te omschrijven. Kinderen onterecht ontvoerd, onterechte faillissementen, zelfmoorden door uitzichtloze situaties, dit en meer door de overheid. Dit moet stoppen. Dit moet per direct opgelost worden en dit moet bestraft worden. Er was ooit een Joegoslavië tribunaal in Den Haag, nu dient er een Nederland tribunaal in Den Haag te komen. Rutte 1-2-3-4 is te ver gegaan!

Speerpunt 10

 

Het MKB. Wij steunen onze boeren, onze vissers, onze bakkers. Eigen product voor alles. Onze eigen economie voor alles. Wij hebben liever dat u een Hollandse Bolsius kaars koopt dan een Chinese Action kaars. Maar dan moet de prijs ook aantrekkelijk zijn. Producten uit Nederland moeten lager belast worden dan producten uit Europa. En voor de producten buiten Europa komt er nog eens een extra heffing bovenop. En de scheefgroei dient rechtgetrokken te worden. Gas uit Nederland is goedkoper in Belgie en Duitsland. Dit kan en mag niet. Kaas uit Gouda is goedkoper in Duitsland en Spanje. Dit kan en mag niet. Minder lasten, minder regelgeving voor het MKB. Ondersteuning voor de kleinere ondernemers. Geen precedent schapen voor de grotere en/of buitenlandse multinationals. En Schiphol? Schiphol is één van de slagaderen van de Nederlandse economie. Stop de krimp.

Speerpunt 11

 

Het onderwijs. Ook hier geldt stop de woke indoctrinatie. Vrije keus staat bij ons overal hoog in het vaandel, ook in schoolboeken voor jong en oud maar binnen bestaande waarden en normen. “Nooit meer lentekriebels”. Om ook hier vrije keus duidelijk zichtbaar te maken, mag de overheidsbegroting nooit afhangen van de keuzes die de scholen maken. Ongeacht welke richting. Nederland moet weer trots zijn op het onderwijs. Van basisschool tot universiteit. Onderwijs, de basis van elk mens.

Speerpunt 12

 

Het koningshuis. Op 21 maart 2023 spraken wij, bij onze presentatie in Maarsbergen, de risicovolle woorden uit, het koningshuis afbouwen. Per direct opheffen zou nog beter zijn voor dit geld verslindende project, maar Nederland moet hier langzaam aan wennen. Vanaf heden elk jaar een inkomensverlaging van 20% met een stop op de AOW leeftijd van Willem Alexander. Deze zelden eerder openbaar uitgesproken woorden, werden enkele dagen later door Alexander Pechtold de Nederlandse pers ingeslingerd. “Laat Willem Alexander afsluiten. En wel op 65-jarige leeftijd”. Wij danken Pechtold voor de publiciteit. Wij gaan er voor!

Speerpunt 13

 

Vrije keus. Deze woorden vielen al eerder. Niet eerder stond na de 2e wereld oorlog de vrijheid van meningsuiting alsmede de vrije keus zo onder druk. Regime Rutte en de corona periode hebben een waar slachtveld aangericht. Geen vaccinatie betekent uitsluiting. Een andere kijk dan de overheid en/of mainstream media betekent een blokkade. Het uitsluiten en blokkeren zal teruggedraaid moeten worden, Nederland ging van democratie naar dictatuur. Ja, een harde conclusie maar Samen voor Nederland is geen partij die om de brei heen draait. En de huidige dictatuur dient weer een democratie te worden, De grondwet dient gerespecteerd te worden en écht onafhankelijke rechters dienen het recht uit te spreken.

Dit en meer en hoe dan?

 

Wij horen u denken: zo dat is veel. Helaas er is nog veel meer. Meer speerpunten en anders/uitgebreider omschreven staat op de website Samen-Voor-Nederland.nl. En aankomend september zal ook ons partijprogramma op de website nog verder in detail uitgewerkt worden. Bovenstaande zal veel teweeg brengen. Bovenstaande zal ook veel kosten, maar zal ook veel opleveren. Door 80% van het immigratie budget, 90% van het Oekraïne budget (10% blijft noodhulp), 90% van het klimaatbudget en 100% van het EU budget te besparen, blijft er voldoende over om Nederland weer te gaan genezen. Nederland weer Nederland te maken.

LET’S MAKE HOLLAND GREAT AGAIN
­
Klik hier om lid te worden
­­
Steun ons en doneer via deze link
­
Klik hier om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief