24. Ria Ottenhoff
Verkiesbaar

62 jaar

Als vrijheidsstrijder stel ik mij verkiesbaar voor Samen voor Nederland. De toekomst van mijn (klein)kinderen en de ouderen die zwaar zijn getroffen in de afgelopen jaren vormen mijn motivatie. Voor onze jongere generatie die in een vrij land behoren op te groeien zonder overmatige inmenging van een overheden, nationaal of internationaal. Voor het behoud van onze tradities en het behoud van soevereiniteit van ons mooie Nederland. Burgers voor burgers, Nederland is van ons. Wij willen geen provincie zijn van Europa.