Samen voor Nederland.. toch?

Nou, er is vanuit het oude kabinet besloten dat de thuishulp wordt afgeschaft, er wordt geen WMO (Wet Maatschaplelijke Ondersteuning) meer verstrekt.

Dus, de 80-plussers die hun hele leven keihard gewerkt hebben, veelal lichamelijke klachten hebben, versleten door het leven, achter een rollator, die moeten nu hun eigen huishoudklusjes opknappen? Zonder enige hulp van de Nederlandse samenleving?

Mensen die het Nederland van nu hebben opgebouwd. Het wekelijkse praatje, het lichtpuntje in de week, hun vertrouweling, hun toezicht… Vaak hun enige betekenisvolle menselijke contact. Dat moeten zij nu vaarwel zeggen.

Deze ouderen moeten van het demissionaire kabinet vereenzamen. Vaak hebben zij hun familieleden moeten overleven. En hun kinderen moeten werken om de te steeds duurdere boodschappen te kunnen betalen.

De mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, laten we hen ook maar in de steek? Of een jong gezin waarvan de moeder in het ziekenhuis ligt en ondersteuning nodig heeft voor haar gezin.

Ah joh…

Mensen met een lichamelijke beperking.. zoek het maar uit!

Samen voor Nederland wil zoveel mogelijk mensen zelfredzaam maken. Zodat er meer dan genoeg ruimte, geld en mensen overblijven die hulp kunnen bieden waar het écht nodig is. Mensen die eenvoudigweg nooit meer zelfredzaam zullen worden omwille van ziekte, ouderdom of lichamelijke beperkingen hebben hulp nodig!

Hoe kun je tegen de mensen die voor een thuiszorg organisatie werken en met veel liefde voor zorgdragen, zeggen: “Sorry, hier houdt het op!” Want het is niet alleen het toilet schoonmaken. Het is ook omkijken naar de gezondheid van de cliënten, checken of ze hun medicatie wel hebben gehad, een ontbijtje maken. Contact met familie over hun toestand, een oog in het zeil houden, stukjes zelfredzaamheid stimuleren… het is zoveel meer!

Nu is het zo dat iedereen die ervoor in aanmerking komt huishoudelijke hulp krijgt, tegen een kleine betaling. Dit wordt gefinancierd vanuit de WMO.
Het is dus de bedoeling dat alles, langzaam, vanaf 2025 naar WLZ (Wet Langdurige Zorg) verschoven wordt.

Al horen we nu al dat de mensen die NU hulp nodig hebben met een kluitje in het riet gestuurd worden.

Het komt er op neer dat je zelf voor je huishouden moet zorgen en mag gaan betalen, of in een verzorgingshuis moet gaan wonen. Maar dat willen veel mensen niet.

Nee, tuurlijk niet. Thuis in je eigen omgeving is veel prettiger. Waardiger.

En alsof deze zorg-behoefende mensen nog niet hard genoeg geschoffeerd worden, speelt hun luttele inkomen zelfs een rol bij de overweging of zij zomaar recht hebben op thuiszorg.  Wil men toch hulp, prima. Maar dan trek je je portomonnee maar. En dat is naar alle waarschijnlijkheid nu ook geen vetpot.

Nou, wie zal daar beter van worden?

Ik denk dat het antwoord wel vanzelfsprekend is.

Dit kan niet en dit mag niet!

We zorgen samen voor elkaar.

 

Mandy Seijffert-Wubbels

Samen voor Nederland