Thuiszorg Alarm!

Samen voor Nederland.. toch? Nou, er is vanuit het oude kabinet besloten dat de thuishulp wordt afgeschaft, er wordt geen WMO (Wet Maatschaplelijke Ondersteuning) meer verstrekt. Dus, de 80-plussers die hun hele leven keihard gewerkt hebben, veelal lichamelijke...